© La Presó de Nonasp. 2016 La presó Finestra de la casa rural

La Presó de Nonasp

El 2 de setembre de 1917, l'amo de la casa del número 7 de carrer Vell de Nonasp va adquirir en pública subhasta per l'import de 305 pessetes la presó de Nonasp. Els diners van anar destinats a "la construcción de unas escuelas para ambos sexos, mejora tan justa y acertada para el bien de los niños y niñas, que actualmente se albergan en un mal y erróneo edificio..." (Acta del ple de 22 d'abril de 1917). Va afegir la presó a la seua casa. Ara esta casa l’hem transformat  en un habitatge amb capacitat per a 5 persones (7 amb supletoris). Té l’autorització de la DGA amb el número A-Z-29 Es troba a la part més antiga del poble.

Benvinguts

Reixa de la finestra de la presó Casa rural a Nonasp Detall interior de la casa rural La presó de Nonasp